Nktech

تاریخ: 10 اردیبهشت 1398

‏۲۰دستور لینوکسی که هر sysadmin شبکه باید بداند

در دنیای در حال پیشرفت IT با ابزارهای جدید و توسعه محیط های مختلف، برای هر توسعه دهنده یا مهندس IT ، یادگیری برخی از دستورات اصلی یک ضرورت است زیرا دانستن این دستورات در سازماندهی، رفع و بهینه سازی برنامه ها بسیار ارزشمند می باشد.
خواه شما یک توسعه دهنده جدید هستید یا می خواهید برنامه های خود را مدیریت کنید، این ۲۰ دستور اصلی  به شما در درک بهتر برنامه ها وعیب یابی آنها کمک شایانی می کند.

‏1-  دستور curl
 2-دستور python -m json.tool / jq
 3- دستور ls
4- دستور tail 
5- دستور cat
 6- دستور grep
 7- دستور ps
 8- دستور env
 9- دستور top
 10- دستور netstat
 11- دستور ip address
 12- دستور lsof
 13- دستور df
 14- دستور du
 15- دستور id
 16- دستور chmod
 17- دستور dig / nslookup
 18- دستور iptables
 19- دستور sestatus
 20- دستور history